Výtvarná soutěž pro základní školy na téma “Cesta do pravěku”

Výtvarná soutěž pro základní školy na téma “Cesta do pravěku”

Národní geopark Barrandien a Ekologické centrum Orlov zorganizovalo soutěž “Cesta do pravěku”, které se zúčastnila naše žákyně 7. třídy Tereza Vdovjaková. Cílem bylo seznámit se s historií vývoje Země. Výtvarné práce měly ukázat, jak děti vnímají proces, který vedl k vytvoření současného životního prostředí. Zadání výtvarné soutěže mělo za úkol proniknout ke smyslu a významu evoluce na planetě z autorského pohledu účastníka soutěže. Za čestnou reprezentaci naší školy Terezce moc děkujeme!