Úhrada za školní družinu

Od pondělí 14.6.2021 prosíme o  úhradu za školní družinu. 1. a 2. třída 250,-,  3. třída 50,-.

Peníze budou vybírány třídními učitelkami.

Děkujeme