Úhrada školní družiny

Od 17.1.2022  prosíme o úhradu 750,- Kč  na druhé pololetí 2021/2022.

Děkujeme

vychovatelky ŠD