Tonda Obal navštívil Nečín

Tonda Obal navštívil Nečín

Ve čtvrtek 1. října 2020 nás ve škole navštívil  Tonda Obal na cestách – projekt EVVO.  Lektorky s dětmi pracovaly ve dvou učebnách, kde se postupně prostřídali žáci všech tříd i naši předškoláci. Děti napjatě naslouchaly a sledovaly na interaktivní tabuli (nebo panelu), co se děje s věcmi, předměty a obaly, které už nepotřebujeme.  Utvrdily lektorky, že teoreticky a na obrázcích třídit odpad umíme.  Společně  se musely zamyslet nad nesmyslností některých obalů, např. u kusově zabalených banánů a okurek. Někteří žáci překvapivě zjistili, že je důležité přemýšlet již při nákupu a nekupovat zbytečně plastové lahve na jedno použití. Zajímavé bylo také zjištění, co všechno se vyrábí z použitých plastů. Díky krátkým videoukázkám měly děti možnost nahlédnout do míst, kam se  člověk běžně nedostane – do velkého sběrného dvora, do třídírny odpadů či do spaloven odpadu. Na závěr lekce dostal každý malý dáreček jako upomínku.

https://zsnecin20-21.rajce.idnes.cz/2020_10_01_Vyukovy_program_Tonda_Obal/?