Testování tělesné zdatnosti žáků 2022

Testování tělesné zdatnosti žáků 2022

Naši žáci třetích a sedmých tříd se v průběhu měsíce října a listopadu účastnili celostátního testování tělesné zdatnosti realizovaného Českou školní inspekcí ve školním roce 2022/2023. Jak jsme dopadli v rámci porovnání populace českých dětí stejného věku, ukazují přiložené grafy https://zsnecin2223.rajce.idnes.cz/2022_12_18_Testovani_telesne_zdatnosti_zaku_2022/.

Výsledky jsou prezentovány po jednotlivých ročnících, které byly ve škole do testování zdatnosti zapojeny, po jednotlivých disciplínách a zvlášť pro chlapce a dívky. Graf ukazuje, jak velké jsou podíly žáků, jejichž výkon náleží do příslušné zóny dle kvality výkonu (vzhledem k pohlaví a věku žáka). Výkony žáků v jednotlivých testech jsou hodnoceny na základě jejich zařazení do jedné z následujících tří zón úrovně zdatnosti:

  • Kritická zóna (červená) – příslušná oblast zdatnosti žáka je na úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik, asociovaných rizik zranění, připravenosti pro výuku či zvládání každodenních pohybových úkolů zcela neakceptovatelná. Pro žáka musí být zvýšení úrovně zdatnosti považováno za prioritu.
  • Zóna zvýšené pozornosti (žlutá) – příslušná oblast zdatnosti žáka je na úrovni, která není z hlediska zdravotních rizik, asociovaných rizik zranění, připravenosti pro výuku či zvládání každodenních pohybových úkolů dostatečná. U žáka by měla být věnována dostatečná pozornost a podpora rozvoji této oblasti zdatnosti s cílem dosažení optimální zóny.
  • Optimální zóna (zelená) – příslušná oblast zdatnosti žáka je na úrovni, která vypovídá o připravenosti jedince vykonávat pohybové a sportovní aktivity bez větších limitů. Děkuji, Fejková