Sovičky a odpolední činnosti

…několik kilometrů v nožkách, pořádná nálož vynikajícího oběda a po tom všem ta nejsladší odměna- spánek…zasloužený odpočinek…to je prozatimní náplň režimu dne v Sovičkách. Od druhého pololetí, které se nezadržitelně blíží, nás čekají změny. Abychom byli co nejlépe připraveni na školu, zkracuje se doba našeho odpočinku na pouhou půlhodinku a poté nás čeká zábava- práce, chcete-li, velmi podobná dopolední řízené činnosti. Budeme se věnovat grafomotorice, pracovním listům zaměřeným na zrakové vnímání a paměť, vnímání prostoru a času…dále pak základním matematickým představám- porovnáváním, tvoření skupin, množství, pojmenovávání geometrických tvarů… sluchovému vnímání a paměti, sluchové diferenciace atd. Je před námi spousta činností, které je potřeba zvládnout a osvojit si před vstupem do školy J.