Školní projekt SKŘÍTCI

Ve středu 11. května se žáci 1.stupně vydali do pohádkové země V. Klimtové za jejími skřítky. Děti plnily různé úkoly, shlédly pohádky a vyráběly skřítky z přírodnin. Na fotbalovém hřišti pro ně žáci 9.třídy připravili několik sportovních disciplín. Za splněné úkoly děti dostaly obrázky skřítků z různých říší světa. Vodní, luční, lesní a domácí. Paní Klimtová může být na své skřítky pyšná, stejně jako my jsme na děti, neboť úkoly nebyly jednoduché, přesto byly všechny splněny. Všichni zúčastnění si tento den náramně užili a těší se na další zábavný a poučný projekt.