SCHOLA PRAGENSIS

SCHOLA PRAGENSIS

SCHOLA PRAGENSIS – přehlídka pražských středních škol a hlavně cíl dnešního výjezdu osmého a devátého ročníku. Žáci zde získali představu o nabídce středních škol, o výsledcích jejich práce a aktivitách, které školy nabízejí mimo čas věnovaný výuce. Doufáme, že akce dětem pomohla na cestě k jejich vysněnému povolání.