Projekt prevence Poradny Magdala

Projekt prevence Poradny Magdala

V úterý 4. října a ve středu 5. října 2022 na naší škole proběhne ve všech třídách 2.stupně ZŠ ve spolupráci s Poradnou Magdala (službou organizace Arcidiecézní charita Praha) a dalšími odborníky 90minutový program primární prevence s promítáním animovaného filmu Zuřivec. Jde o edukativní program zaměřený na prevenci domácího násilí. Cílem celého programu je seznámit děti s tím, co násilí je a před násilím je chránit, aby mohly vést svůj život bez této zátěže.