Pracovní výchova v 9. třídě: Kreativita a dovednosti prostřednictvím projektu “Hobby Horsing Tyč”

Pracovní výchova v 9. třídě: Kreativita a dovednosti prostřednictvím projektu “Hobby Horsing Tyč”

V průběhu prvního pololetí deváté třídy se žáci zapojili do zajímavého projektu v rámci pracovní výchovy. Téma, které si sami vybrali, je originální a inspirativní: “Hobby Horsing Tyč”. Cílem tohoto projektu je nejenom rozvíjet dovednosti v oblasti práce s textiliemi a šitím, ale také podporovat kreativitu.

Žáci se postupně učí základy šití, výběru vhodných materiálů a práce s nástroji potřebnými pro vytvoření vlastní hobby horsing tyče. Během procesu výroby měli možnost zdokonalit své šicí dovednosti a získat praktické zkušenosti s různými materiály, které jsou běžně používány při výrobě textilních produktů.

Projekt “Hobby Horsing Tyč” nabízí žákům příležitost k projevu vlastní kreativity. Každá tyč má svůj jedinečný design, od barevného provedení po různé doplňky. Tímto způsobem se žáci nejenom učí pracovat s materiály a technikami, ale také rozvíjeli svou schopnost originálního a individuálního myšlení. Tyto dovednosti jsou neocenitelné jak pro budoucí pracovní uplatnění, tak i pro celkový osobní rozvoj žáků.

Fotografie najdete na: https://www.rajce.idnes.cz/zsnecin2324/album/2023-11-29-pracovni-vychova-v-9-tride.