Parkour 6. a 7. třída

Parkour 6. a 7. třída

Parkour – umění pohybu původem z Francie se objevilo i u nás v tělocvičně na ZŠ Nečín. Pohybová aktivita je zaměřena na překonávání překážek, které se ocitnou na zvolené trase. Významnou charakteristikou tohoto pohybu je efektivita – člověk se pohybuje co nejrychleji,
nejpřímější možnou cestou, ale s co nejmenší spotřebou energie. Využívá libovolných překážek v okolním prostředí (město, příroda) nebo překážek uměle vytvořených v tělocvičně. Parkourista má za úkol překonat vytyčenou dráhu na které jsou rozmístěny překážky. Ty jsou různého charakteru – boxy, raily, výběhy, přeskoky, atd. Fotografie jednotlivých překážek a pokusu žáků 7. třídy najdete na https://zsmsnecin2122.rajce.idnes.cz/2021_11_29_7.trida_Parkour/ a žáků 6. třídy na https://zsmsnecin2122.rajce.idnes.cz/2021_11_29_6.trida_Parkour/. Paní učitelka Fejková všechny dětí moc chvali za přístup a odvahu.