Komenský – projektový den, 2. stupeň

Dne 4. května se žáci druhého stupně zapojili do projektového dne na téma “Jan Amos Komenský”. Po zhlédnutí krátkého filmu o životě učitele národů se žáci rozlosovali do skupin a vydali se na pouť školním labyrintem. Čekalo na ně celkem 6 stanovišť s úkoly z různých předmětů. Závěrečné zhodnocení projektového dne proběhlo prostřednictvím reportáží. Více fotografií na: https://zsmsnecin2122.rajce.idnes.cz/2022_05_04_Komensky%2C_2._stupen/