Interaktivní beseda HIV/AIDS a sexuální zdraví 8. a 9. třída

Interaktivní beseda HIV/AIDS a sexuální zdraví 8. a 9. třída

11.11.2022 se rámci VkeZ 8. a 9. třída zúčastnila interaktivní besedy HIV/AIDS vedené českou společnosti AIDS pomoc. Hlavním cílem besed pořádaných ve školách zábavným, interaktivním způsobem je zamezení dalšího šíření viru HIV a povědomí žáků o bezpečném sexuálním zdraví. Prostřednictvím preventivních a osvětových akcí se snažíme vzdělávat Vaše děti k zpovědnímu chování. Každý musí být schopen kvalifikovaně rozhodnout o svém počínání. Děti pozorné poslouchaly a mnoha s témat byla pro ně nová, zajímavá a poučná. Panu Martinovi Voříškovi moc děkujeme a budeme se těšit v příštím roce. Fejková Malgorzata