Film #annaismissing a bezpečné surfování na internetu pro 8. a 9. třídu

Film #annaismissing a bezpečné surfování na internetu pro 8. a 9. třídu

V listopadu se žáci 8. a 9. tříd dostali do světa temné stránky internetu skrze film #annaismissing. Tento snímek nejen poskytuje napínavý příběh, ale také nás nutí zamyslet se nad důležitými otázkami týkajícími se našeho chování na internetu a ochrany našeho soukromí.

Film sleduje příběh, jak rychle může život mladých lidí sklouznout do nebezpečných vod online světa. Jak se zdánlivě neškodné rozhodnutí a sdílení informací může stát počátkem řetězové reakce, která ovlivňuje nejenom dotyčnou osobu, ale i ty kolem ní.

V rámci následujících diskuzí a pracovních listů, které se odehrají v průběhu prosince, se žáci dozvědí o důležitých tématech, jako je sharenting (sdílení informací o dětech online), sexting (sdílení intimních zpráv či fotografií), kybergrooming (online manipulace nebo zneužívání dětí), kyberstalkingu (nežádoucí sledování online) a revenge pornu (sdílení intimních materiálů bez souhlasu).

Hlavním cílem je nejen varovat žáky před nebezpečími online světa, ale také je naučit, jak chránit své soukromí a budovat zodpovědný vztah k digitálnímu prostředí. Klíčem k bezpečnému internetovému chování je vědomá a odpovědná účast na síti, kde každý sdílený příspěvek nebo informace může mít dalekosáhlé následky.

Představme si digitální svět jako veřejné prostranství, kde jsme vystaveni různým vlivům a nebezpečím. Učme se ho vnímat s respektem a zodpovědností, abychom si zachovali svou identitu, soukromí a bezpečí. Film #annaismissing a následné aktivity vyučují nejen digitální gramotnost, ale také etické chování na internetu, což jsou klíčové dovednosti pro mladou generaci v digitálním věku.

Děkuji, Fejková