Evropa a my 6.-9. ročník

Celé pondělní dopoledne “putovali” žáci po státech Evropy. Žáci se po rozdělení do skupin vydali po škole a plnili úkoly, ve kterých poznávali hymny, národní jídla, hlavní města, kroje, jazyky, sporty, pohádky, vlajky a mnoho dalšího. Další část dne věnovali společné práci ve svých třídách. Osmá třída si uvařila několik evropských jídel a celá škola nám tak krásně voněla. Stejně jako na první stupeň i na ty starší čekalo anglické divadelní představení, ve kterém se všichni proměnili v detektivy. Celý den nám rychle utekl a všichni si ho užili.

A reakce samotných dětí? “Dnešní den jsme si hezky užili. Líbilo se nám, že jsme pracovali ve skupině. Deváťákům se soutěž povedla. Anglické divadlo nás velice pobavilo. Líbilo se nám, že nás herci zapojili do hry. Velmi zábavná věc byla, když jsme po škole plnili úkoly ve skupinách. Den hodnotíme 10 z 10.”

Velké poděkování patří společnosti TheBearTheatre za krásné divadlo a také devítce za skvěle připravené úkoly.