Den dětí v ŠD

Den dětí v ŠD

Mezinárodní den dětí jsme si užívali celý týden. Upekli jsme si sušenky. Čtvrtek byl plný sportovních soutěží : skákali jsme přes překážky, běhali s míčky na lžících mezi kužely, skákali v pytli, panáka a přes švihadlo. Co nejvíce času jsme věnovali hrám a hlavně jsme si užívali krásného letního počasí.