Den dětí první a deváté třídy.

Ve středu 2.června jsme společně s první třídou oslavili Den dětí.

Náš den začal pro prvňáčky velkým překvapením, přivedli jsme jim do třídy kouzelníka Martina. Náš spolužák Martin připravil pro děti nádherné představení plné karetních a jiných kouzel. Děti to velmi zaujalo i pobavilo. Dobrovolných asistentů měl kouzelník při každém kouzlu opravdu hodně, s jedním kouzlem mu pomohla i paní učitelka Šafránková.

Po kouzelnickém představení jsme pro ně připravili dvanáct stanovišť se zábavnými úkoly, které byly rozmístěny v okolí školy a na hřišti. Každý deváťák dostal do svého týmu dva prvňáčky a mohli jsme vyrazit plnit úkoly. Některé byly sportovní, některé vědomostní a některé i matematické. Všichni prvňáčci se moc snažili a byli šikovní. Zapisovali jsme do tabulek jen samé plné počty bodů. 

Po splnění všech úkolů jsme se všichni sešli na hřišti, kde na prvňáčky čekalo další překvapení – honba za pokladem. I když si Adam myslel, že poklad schoval perfektně, prvňáčci ho našli opravdu rychle. Po otevření truhly dostal každý prvňáček část pokladu. 

Na konci skvělého dopoledne jsme ještě dětem rozdali medaile a diplomy a společně se vyfotili. Všichni jsme si to náramně užili, prvňáci, deváťáci i paní učitelky.    Deváťáci.