ČŠI – hodnocení stavu tělesné zdatnosti žáků

ČŠI – hodnocení stavu tělesné zdatnosti žáků

Naše škola zúčastnila se šetření České školní inspekce (ČŠI), jehož součástí je celostátní testování tělesné zdatnosti žáků. Toto šetření bylo realizováno v období od 01. 10. 2022 do 30. 11. 2022, kdy byli u nás na škole testováni žáci 3. až 9. ročníků.

Česká školní inspekce vytvořila společně s Asociací školních sportovních klubů skupinu koordinátorů, kteří plnili roli metodických poradců při této akci. Úkolem koordinátora bylo předat mě potřebné informace z oblasti testování a realizace motorických testů – běh 4x10m, člunkový běh, skok do dálky z místa, a leh-sed. Všem zúčastněným žákům moc děkuji za sportovní výkony a o výsledcích šetření Váších děti Vás budu informovat. Fejková