Charitativní projekt Always #EndPeriodPoverty

Charitativní projekt Always #EndPeriodPoverty

V rámci zapojení naší školy do charitativního projektu Always #EndPeriodPoverty pro podporu finančně znevýhodněných dívek v období dospívání jsme obdrželi od týmu Happy Baby a paní Hany Doležalové půlroční zásobu hygienických potřeb (vložky Always). Nákup hygienických potřeb v rámci omezeného rozpočtu znevýhodněných rodin má často nejmenší prioritu. Dívky se tak mohou ocitnout v tíživé situaci a cítit se vyčleněny z kolektivu, případně i zameškávat ve škole. Balíčky budou diskrétně předané dívkám ve škole a budou k dispozici pro všechny dívky, které se ocitnou v tísni.  Samotný projekt je pro dívky zcela anonymní. Věříme, že tyto balíčky pomohou dívkám překlenout nelehké období v této opomíjené oblasti. Pro více informací, případně pro psychologickou a diskrétní podporu, kontaktujte paní učitelku Fejkovou.