Beseda – Trestněprávní odpovědnost

Beseda – Trestněprávní odpovědnost

Ve čtvrtek k nám do 9. třídy zavítala paní policistka z Příbrami. Vyprávěla nám o trestných činech, které se v posledních letech udály. Děti se dozvěděli, jak se takové případy řeší a proč k nim dochází. Díky besedě žáci nabyli nových znalostí, které si do života určitě zapamatují. Fejková

Text: Tereza Vdovjaková