Beseda s technikem audiovizuální tvorby

Beseda s technikem audiovizuální tvorby

Beseda pro žáky 7. a 8.ročníku
V úterý 8.března 2022 naši školu navštívil pan Michal Hájek, absolvent SPŠST Panská v Praze. Beseda byla zaměřena na audiovizuální techniku, využití a tvorbu. Naši sedmáci a osmáci se zaujetím sledovali zajímavé ukázky z praxe. Dozvěděli se mnoho informací o ozvučování koncertů, seriálů, pořadů či představení v divadlech. Neméně poutavé pro ně byly pracovní aktivity spojené se zajímavými lidmi, herci a youtubery, se kterými se zvukař potkává téměř denně a možnosti cestování do zahraničí, kde má tato profese také široké uplatnění. V závěru besedy došlo také na otázky, kterých rozhodně nebylo málo. Moc děkujeme panu Hájkovi za to, že našim žákům odkryl tuto zajímavou profesi a mohl je tak inspirovat při budoucím výběru povolání.