Beseda k volbě povolání – Johannes Röll – 7. a 8. třída

Beseda k volbě povolání – Johannes Röll – 7. a 8. třída

Dne 11. dubna 2024 jsme ve škole měli skvělou příležitost zapojit se do Besedy k volbě povolání s panem Johannesem Röll. Tato beseda se zaměřila na důležitost motivace a rozhodování při výběru budoucího povolání.

Pan Röll nám přiblížil rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací a zdůraznil, že vnitřní motivace, ta, která pramení z našich vlastních zájmů a hodnot, je obvykle silnější a dlouhodobější než vnější, jako jsou například peníze nebo sláva. Tato myšlenka nás povzbudila k tomu, abychom hledali povolání, které nás skutečně naplňuje a motivuje.

Dalším klíčovým bodem byla důležitost vzdělání jako základního kroku k dosažení našich profesních cílů. Pan Röll nás motivoval k tomu, abychom si uvědomili, že neustálé učení a rozvoj našich dovedností jsou klíčové pro úspěch v budoucím povolání.

Vysvětlili jsme si i pojem “disciplína”. Pan Röll nám přiblížil, že disciplína je schopnost dodržovat stanovené cíle a plány a vytrvat v nich i přes překážky či pokušení. Poukázal na to, že disciplína je klíčová pro dosažení dlouhodobých úspěchů v jakémkoli povolání – jako bylo v jeho případě cvičení a taky studium na Právnické Fakultě.

Beseda také zdůraznila důležitost stanovování jak malých, tak velkých cílů. Malé cíle nám pomáhají udržovat motivaci a poskytují nám okamžitou zpětnou vazbu o našem pokroku, zatímco velké cíle nás inspirují a dávají směr našemu dlouhodobému úsilí.

Děkujeme Veronice Zíkové za zprostředkovaní a organizace.

Fotografie na Rajče: https://www.rajce.idnes.cz/zsnecin2324/album/2024-04-11-beseda-k-volbe-povolani-johannes-roll-7-a-8-trida.

Fejková