Bee-Boty ve výuce na 2.st.

Bee-Boty ve výuce na 2.st.

05.05.2023 rozhodla jsem se propojit výuku anglického jazyka a informatiky pomoci Bee-Botu.  Je to didaktická pomůcka vhodná pro rozvoj logického myšleníprostorové orientace a plánování. Práce s včelkou nenásilně podporuje také jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti dítěte. U mladších školáků je velmi vhodným nástrojem pro praktickou výuku základů programování. U starších žáků jsem ji použila při skupinové práce jako podporu tvůrčího psaní příběhu v cizím jazyce, posílení slovní zásoby a sebevědomí žáků při prezentacích před třídou (při prezentaci příběhu se pozornost soustředí na včelku, a ne na samotného žáka a tím se snažím docílit odstranění ostychu před spolužáky při slovním projevu). Včelka se pohybuje se po hladké podložce ve čtyřech směrech a lze ji naprogramovat na sekvenci až 40 kroků. Všechny fotografie svých děti najdete na rajčeti: https://zsnecin2223.rajce.idnes.cz/2023_05_05_Bee-Boty_ve_vyuce_na_2.st./. Děkuji, Fejková