AJ v 7. třídě před prázdninami

AJ v 7. třídě před prázdninami

V rámci inovativních metod výuky na naše škole, zkusili jsme aktivitu Musical Postcards – Guided Imagination Activity. Je to forma řízené představivosti za pomoci hudby, v našem případě – zvuk mořských vln a racků.  Vytvořili jsme pohledy, které si žáci na konci hodiny vzájemně rozdali, a tím obdrželi první dopis letošních prázdnin.