Třídní schůzka zástupců SŠ, SOU a OU se ZZ a žáky 8. a 9. třídy

Třídní schůzka zástupců SŠ, SOU a OU se ZZ a žáky 8. a 9. třídy

Dne 22. listopadu 2023 se konalo významné setkání mezi zástupci středních škol (SŠ), zákonnými zástupci a žáky 8. a 9. tříd. Cílem tohoto setkání bylo poskytnout podporu žákům a jejich rodičům v přípravě na další fázi vzdělávání a profesního růstu.

Zástupci středních škol využili této příležitosti k prezentaci svých vzdělávacích programů a možností, které nabízejí. Toto setkání bylo klíčovým krokem v životě žáků, kteří se nachází na prahu rozhodnutí o své budoucí kariéře a vzdělání.

V rámci otevřené diskuze měli žáci a jejich rodiče možnost klást otázky a získat ucelené informace o možnostech vzdělání a profesního rozvoje. Zástupci zaměstnavatelských zón sdíleli své zkušenosti a poradili žákům ohledně požadavků a očekávání na trhu práce.

Děkuji všem účastníkům za aktivní účast a zapojení do diskuse. Toto setkání nejenže přispělo k informovanosti žáků a rodičů, ale také poskytlo prostor pro budoucí spolupráci mezi středními školami, ZZ a žáky naše školy.

Fotografie najdete na https://www.rajce.idnes.cz/zsnecin2324/album/2023

Děkuji, Fejková Malgorzata výchovný poradce