1. ročník Výpravy za pohádkou

1. ročník Výpravy za pohádkou

S dětmi jsme se opět sešli v pátek na Pohádkovém kroužku. I když byly naše řady díky střevním chřipkám značně prořídlé, hodinku jsme si náramně užili při dramatizaci Pohádky o veliké řepě. A všichni byli móóóc šikovní.