1. ročník Polytechnické vzdělávání

1. ročník Polytechnické vzdělávání

Děti si opět vyzkoušely svou šikovnost a fantazii při stavbě mostu, který byl podroben zátěžové zkoušce. Všichni se moc při práci ve skupinách snažili a výsledky skutečně stály za povšimnutí. Zároveň žáci získali spoustu nových znalostí ohledně mostů v celém světě a seznámili se s jednotlivými druhy mostů. Prostě fajn dopoledne!