Účelem spolku je podpora činnosti Základní a Mateřské školy Nečín, příspěvkové organizace, (dále také „škola“), zejména formou podpory konkrétních programů a akcí školy a realizací vlastních projektů, které podporují a obohacují aktivity školy a jejích žáků. Účelem spolku je rovněž zprostředkovat komunikaci mezi školou a jejími žáky a jejich zákonnými zástupci, a to zejména k ochraně zájmů žáků a jejich zákonných zástupců ve vztahu ke škole, a rovněž přispívá k popularizaci výsledků práce této školy na veřejnosti.

 

Hlavní činnosti spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu uvedeného v článku II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  1. organizování kulturních, sportovních a společenských akcí
  2. spoluprací se ZŠ a MŠ Nečín při zajišťování školních akcí
  3. finanční podpory aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety apod.)
  4. pomoci při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů školy, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možností SRPŠ.
  5. seznámení vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi žáků a jejich zákonných zástupců a podílí se na jejich vyřizování
  6. rozvíjení spolupráce a komunikace mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a zástupci školy
  7. předkládání podnětů a doporučení k výchově vzdělávací práci školy
  8. nahodilé komerční činnosti spolku (např. pořádání plesu, setkání rodičů)

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ 
Nečín 70
262 13 Nečín č.p.70
IČ: 06782302

Orgány spolku

Lucie Spilková – předsedkyně 

Alena Plavcová – místopředsedkyně

Rada SRPŠ:
Zástupce 1.třídy – Petr Šofrle
Zástupce 2.třídy – Lenka Hradská
Zástupce 3.třídy – Jaroslava Sochorová 
Zástupce 4.třídy – Radim Kramarčík
Zástupce 5.třídy – Blanka Kozová
Zástupce 6.třídy – Renata Tomanová
Zástupce 7.třídy – Jitka Přeborovská
Zástupce 8.třídy – Hana Šárková
Zástupce 9.třídy – Lenka Hořejší
Zástupce MŠ – p.Petřinová

 

Dokumenty