Zpívání a maškarní rej v MŠ

Ve čtvrtek k nám do MŠ zavítala J. Sochorová – maminka Aničky, která nám zahrála na kytaru a společně s ní jsme si zazpívali.
Konec týdne jsme završili karnevalem, který probíhal ve všech třídách MŠ. Děti již od samého rána přicházely v různých kostýmech. Tančili jsme, soutěžili, v promenádě jsme se přišli ukázat panu řediteli, dětem v 1. a 2. třídě ZŠ a nakonec našim kuchařkám.
Karnevalový rej si děti moc užily.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy