Zápis do první třídy

Zápis proběhne 17. 4. Rozpis časů bude vyvěšen na nástěnce v MŠ po jarních prázdninách. Více zde.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy