Výpravy za pohádkou

Vedoucí: Alena Pobišová

kroužek pro 1. a 2. třídu

Probíhat bude ve čtvrtek 11 : 15 – 12 : 00

ŠKOLNÍ VIDEA
Archiv