Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku Jana Studentová

Poplatek:   150 Kč za pololetí

Tréninky:   každý pátek od 12:00 – 12:45

Vybavení:   sportovní oblečení a obuv jako na TV

Omluvenky: žádám písemně

ŠKOLNÍ VIDEA
Archiv