Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku Alena Plavcová 2. a 3. třída

Poplatek:   150 Kč za pololetí

Tréninky:   každý pátek od 11:15 – 12:00

Vybavení:   sportovní oblečení a obuv jako na TV

Omluvenky: žádám písemně

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy