Mladí hasiči

Vedoucí: Štěpánka  Moudrá, Petr Moudrý, Michaela Moudrá, Markéta Vlčková. Kontakty: 777 114 135 , 775 114 134.

Čtvrtek 16:00 – 18:00, sraz u školy nebo u hasičárny. Jestliže se vaše dítě v září přihlásí, musí dochodit celý školní ročník. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. číslech nebo dorazte ve čtvrtek 8. 9. v 16:00 k nečínské hasičárně.

Kroužek je bezplatný. Jezdíme s dětmi na has. soutěže, na soustredeni apod.

samostatné stránky hasičů Nečín zde

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy