Logopedie

Vedoucí: Veronika Rezková

Kroužek logopedie pro předškoláky bude probíhat v pondělí 12:00 – 13:00 hod. V rámci kroužku se bude procvičovat plynulost mluvy a gramatická správnost pomocí různých artikulačních her a motivačních cvičení. Součástí je i grafomotorické cvičení s nácvikem správného úchopu tužky.
Upozorňuji, že podle platné legislativy je nutné nejprve navštívit klinického logopeda, který dítě vyšetří a doporučí další postup v nápravě řeči.

 

ŠKOLNÍ VIDEA
Archiv