Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení začne 3. 9. v 7 : 25 před budovou školy. Žáci vstoupí dovnitř až po skončení zahájení.  Proběhnou dvě vyučovací hodiny (do 9 : 05), s výjimkou první třídy . Obědy se první den nevydávají, družina bude v provozu do 13 : 00. První třída absolvuje v úterý dvě vyučovací hodiny, poté pro ně bude otevřena družina. První stupeň absolvuje čtyři hodiny, druhý stupeň pět hodin. Odpolední vyučování nebude. Od středy bude výuka probíhat dle rozvrhu. Vše důležité se děti dozví v průběhu třídnických hodin.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy