Rozloučení deváté třídy

Rozloučení s našimi deváťáky proběhlo jako vždy ve velmi důstojné atmosféře za přítomnosti pana místostarosty Moudrého, kterému děkujeme za účast. Přejeme deváťákům mnoho štěstí do života.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy