Organizace začátku školního roku

V pondělí 2. 9. bude výuka probíhat první dvě hodiny do 9 : 05, s výjimkou první třídy, kde proběhne jedna hodina do 8 : 10. Obědy budou vydávány od 10 : 30 do 12 : 00. Vzhledem ke skokovému zdražování potravin jsme nuceni zvýšit stravné pro MŠ, více zde. V úterý 3. 9. první stupeň čtyři hodiny do 11 : 05, první třída dvě hodiny, druhý stupeň pět hodin do 12 : 00. První třída ve středu opět dvě hodiny a čtvrtek, pátek tři hodiny do 10 : 10. Provoz školní družiny bude uzpůsoben potřebám dětí z první třídy, v pondělí bude družina otevřena do 13 : 00. Vzhledem ke kapacitnímu přetlaku školní družiny může dojít k tomu, že děti mající rodiče v domácnosti, nebudou moci družinu navštěvovat, alternativou bude školní klub, který bude nadále otevřen od 11 : 05 do 13 : 00. Připomínáme, že v pondělí bude v 7 : 25 slavnostní nástup před školou, nezapomeňte co nejdříve vyplnit matriční listy. Třetí až pátá třída druhý týden pojedou na adaptační pobyt. Informace budou poskytnuty třídními učitelkami.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy