Základní informace

Základní informace

Adresa: Nečín 70, 262 13 Nečín
Telefony: viz kontakty
IČO: 75033631
Číslo účtu: 181352135/0300
Ředitel: Mgr. Jolana Vaněčková
Zástupce: Bc. Jaroslav Červenka
IZO: 114 001 669
REDIZO: 600 054 519
Typ školy: právní subjekt
Zřizovatel: OÚ Nečín
Kapacita: 270 žáků
Datová schránka: wagmfmx

Školní rok 2018/2019:

Školu v současné době navštěvuje 140 žáků, 78 na 1. stupni a 62 na 2. stupni. Do MŠ je přihlášených 55 dětí.

Poloha obce a školy:

Nečínsko je malebný kraj ve středním Povltaví. Obec Nečín leží asi 3 km od Slapské přehrady. Nejbližším městem je Dobříš, odkud je po rychlostní silnici spojení do Prahy (50km). Budovy školy leží ve středu obce a nová budova je dominantou obce. Nadmořská výška u vchodu školy je zhruba 440 m n. m., GPS zeměpisná poloha 49°41,665´s.š. a 14°13,961´v.d. Sluneční čas oproti SEČ -3´05´´. Obcí prochází žlutá, červená a zelená turistická stezka. Raritou je nejdelší kaštanová alej v ČR. Nečínská žula (biotitický granodiorit) je použita na řadě staveb v Praze (včetně schodiště Rajské zahrady Pražského hradu) a ve středních Čechách.Zvětšit mapu

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy