Historie

V prosinci 1887 se poprvé sešlo 63 obyvatel obce Nečín k poradě o zřízení vlastní základní školy. Děti totiž do té doby musely odcházet do škol v okolních obcích, například do Obor nebo Hříměždic. Se stavbou bylo započato o prázdninách roku 1892. Otevřena byla v roce 1893. V období od otevření školy do 2. světové války navštěvovalo školu 75-130 dětí. Od roku 1903 začaly děti hrát divadelní představení. Tato tradice se dochovala dodnes v podobě vánočního zpívání.Od založení školy se každým rokem pořádaly školní výlety. V šedesátých letech bylo vybudováno školní hřiště,odborná učebna s rozvodem elektřiny a družina mládeže. V roce 1987 byla dostavěna nová budova, bohužel bez tělocvičny. Školní budova je také využívána pro mimoškolní účely. Probíhají zde volby do státních orgánů i místního obecního zastupitelstva. Škola je umístěna na velmi pěkném místě ve středu obce.

(výtah z kroniky je prací dětí)

Seznam ředitelů:

V. Eška
J. Vandas
F. Bouška
F. Kulovaný
M. Pilecká-Fousková
E. Haidl
J. Chlumecký
J. Vácha
J. Broun
D. Rédl
J. Krahulík
M. Pilecký
I. Sklenářová
L. Zirhut
A. Kůr
J. Evan

Historické fotografie

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy