GDPR

Základní škola a Mateřská škola Nečín, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID wagmfmxemailem na adrese zs.necin@seznam.cz  nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Nečín, 70, 262 13 Nečín.  Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Iva Petřinová, tel. č. 608 191 361, email:specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, k zastižený na adrese Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš v kanceláři č. 304 každý všední den od 8:00 – 15:00 hodin.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy