MŠ naposledy v Čechově stodole

Ve čtvrtek 10.5.2018 se MŠ naposledy rozjela do Čechovy stodoly v Bukové. Téma bylo,, Staré pověsti české“
Děti si zde vybarvily sádrové dárečky, které si mohly vybrat. Následně byla opět prohlídka upravených prostor ve stodole se zaměřením k výše uvedenému tématu. Děti se zde dozvěděly něco nového z naší historie, plnily úkoly a zodpovídaly na dané otázky. Po prohlídce byly odměněny drobnými dárečky . Po zakončení pokračovaly do prostor zahrady, kde si mohly prohlédnout drobné zvířectvo, pohrát si na dětském hřišti.
Tato akce byla jak dětmi i p. učitelkami hodnocena velmi kladně. Majitelům Čechovy stodoly děkujeme za příjemné prostředí a vždy dobře připravený program.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy