Kontakty

Všichni ped. pracovníci mají služební mail ve formátu jméno.příjmení@zsnecin.cz

Titul Příjmení Jméno Funkce E-mail Telefon
VEDENÍ ŠKOLY
Mgr.

Bc.

Vaněčková

Jaroslav

Jolana

Červenka

ředitel

zástupce ředitele

výchovný poradce

preventista

administrátor webu

318 588 186

734 388 030

326 531 684

ÚČETNÍ
Hořejší Lenka účetní

318 588 186

736 135 989

TŘÍDNÍ UČITELÉ                                                                                                                                  326 531 687
Kuthanová Petra specializace 1. st., třídní 3. třídy
Velvarská Pavla specializace M, I, třídní 8. třídy
Mgr. Gottwaldová Kateřina aprobace 1. st., třídní 5. třídy
Mgr. Hrůzová Iveta aprobace 1. st., třídní 2. třídy
Bc. Fejková Margot specializace Aj, Tv, třídní 6. třídy
Ing. Plavcová Alena spec. přírodní vědy, třídní 9. třídy
Mgr. Pobišová Alena aprobace 1.st., třídní 1. třídy
Mgr. Rottová Angelika aprobace 1.st., třídní 4. třídy
Mgr. Šimková Jitka aprobace P, Ch, třídní 7. třídy
UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ
Bc. Červenka Jaroslav specializace D, Aj, Tv, Vo
Marhoul, Dis. Jan specializace Hv
Mgr. Malá Olga aprobace Čj, D
Kilford Andrea specializace Aj, Rj
Bc.

.

Dvořáková Iva specializace Vv, Vo
ASISTENTI PEDAGOGA
Fejtová Markéta as. v MŠ
Vacková

Šofrle

Šumová

Sochorová

Petra

Petr

Lenka

Jaroslava

as. v 1. tř.

as. v 1. tř.

as. v MŠ

as. v 7. tř

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB
Bc. Rezková Veronika vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK 326 531 676
737 544 805
Šárková

Svobodová

Hana

Kateřina

vychovatelka ŠD

vychovatelka ŠK

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Stará Jana vedoucí učitelka MŠ 326 531 677

778 200 472

Marhoulová Eva učitelka MŠ 326 531 677
Muzikářová Markéta učitelka MŠ 326 531 677
. Strnadová

Fejtová

Dvořáková

Miluše

Markéta

Jana

učitelka MŠ

učitelka MŠ

učitelka MŠ

326 531 683
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Kocourková Olga hospodářka, administrativní pracovnicce 326 531 676
Gregorová Jiřina uklízečka
Šlápotová Marie uklízečka
Vlčková Lenka uklízečka
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Tomanová Renata vedoucí jídelny, na jidelna@zsnecin.cz lze odhlašovat obědy do 8:00 daného dne 326 531 678
Plavcová Marie kuchařka
Růžičková Věra kuchařka
Kretschmerová Ivana kuchařka
ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy