Ke stažení

Zápis do 1. ročníku 2018 zde: Rozhodnutí o přijetí do ZŠ, vyvěšeno 29. 4. 2019

Dokumenty:

Organizace školního roku 2019/2020

Rozvrh hodin v pdf zde (platný od 2. 9. 2019)

Tiskopis rozvrhu tříd se vzorovým vyplněním .xls

RVP ZV .pdf

Školní řád MŠ.docx; Školní-řád-MŠ.doc

Školní řád 2019.pdf Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2019.pdf

MŠ ŠVP .doc

švp 2017 aktuální.docx, (ZŠ ŠVP ZV-2016.docx nepřestránkované, ZŠ ŠVP 2013 .pdf)

Vnitřní řád školní jídelny .doc

Výroční zpráva 2017-2018.doc

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího programu .doc

Dotazník-pro-rodiče-žáka-budoucího-1.-ročníku.pdf (k zápisu do ZŠ)

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost-o-uvolneni-zaka-z-vyucovani.doc (dlouhodobější pobyty)

Žádost o uvolnění žáka z průběhu vyučování .docx

Žádost rodičů o povolení  pokračování ve školní docházce v 9. ročníku po splnění 9 let povinné školní docházky .doc

Potvrzení o bezinfekčnosti

Pisemne-prohlaseni-zakonnych-zastupcu (o zdravotním stavu)

Odvolání proti nepřijetí na SŠ – vzor

Volby do školské rady – volební řád

Termínová listina a propozice vědomostních soutěží:

Informace k přijímacímu řízení na SŠ:

www.atlasskolstvi.cz

Výukové materiály:

Výukové materiály hudební výchova, výchova osobnosti (materiály p. uč. Vondřichové na původních stránkách školy, neaktualizováno)

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy