Čaruj, čaruj, vyčaruj mi

V pondělí 30.dubna jsme ve škole s dětmi prožili neobvyklý, ovšem nádherný den. Úplně všichni z první třídy jsme se sešli ráno v čarodějnických kostýmech. Okamžitě jsme pocítili zcela jinou atmosféru a děti netrpělivě očekávaly, co bude následovat.

Výuka probíhala netradičně, projektový den byl zaměřen právě na čarodějnice. Ve čtení jsme si přečetli o významu a historii pálení čarodějnic a zvycích s ním spojených. Při psaní jsme zapsali všechna známá sletiště těchto bytostí v Čechách a na Moravě. Vysvětlili jsme si, co je sabat a například škapulýř. V počítačové učebně jsme zhlédli pohádku Malá čarodějnice. Dnes už všichni bezpečně víme, že její havran se jmenuje Abraxas. Nemohli jsme zapomenout zmínit nejznámějšího čaroděje současnosti Harryho Pottera. Nechybělo ani malování a vybarvování obrázků, na kterých jsme hledali shodné znaky a rozdíly. V matematice jsme řešili slovní úlohy s netopýry, pavouky, hady, kocoury, košťaty, kouzly a lektvary. V rámci hudební výchovy jsme si zazpívali píseň Saxana a poslechli árii Ježibaby z Dvořákovy Rusalky. Vymýšleli jsme kouzelné formule a zaříkávadla. Poté jsme kouzelné dopoledne zakončili tancem a čarodějnickým rejem.

Prožili jsme překrásný den, který pokračoval ještě ve školní družině. Jsem si jistá, že děti byly nadšené a spokojené, a to je to nejhlavnější.

Alena Pobišová

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy