Ahoj, zdraví Vás páťáci

Ptáte se, co pořád děláme? Vyšíváme, kreslíme, počítáme, poznáváme horniny a nerosty, měříme objem, sestavujeme elektrický obvod, píšeme pozvánky, které pak ve tvaru vlaštovek posíláme po třídě, pracujeme s textem a posloucháme referát o přečtené knížce.

ŠKOLNÍ VIDEA
Archivy